Орися Демська у своїй книзі «Українська мова. Подорож із Бад Емса до Страсбурга» пропонує захопливу і глибинну подорож історією української мови, сягаючи її коренів в індоєвропейській прамові та простежуючи її еволюцію до статусу офіційної мови Європейського Союзу.

Книга чітко структурована, поділена на п’ять розділів, кожен з яких охоплює певний період розвитку мови:

  • Від прадавніх часів до Київської Русі: цей розділ знайомить читачів з праслов’янською мовою, появою давньоукраїнської та її становленням як літературної мови Київської Русі.
  • Українська мова в часи литовсько-польського панування: цей розділ досліджує вплив польської та латинської мов на українську, а також появу перших друкованих текстів українською мовою.
  • Російський наступ і українське національне відродження: цей розділ описує жорстку політику Російської імперії щодо української мови та те, як українські інтелектуали протистояли цьому тиску, сприяючи національному відродженню.
  • Українська мова в XX столітті: цей розділ охоплює бурхливе XX століття, від Української революції та радянської окупації до здобуття Україною незалежності.
  • Українська мова в XXI столітті: заключний розділ досліджує сучасний стан української мови, її виклики та перспективи в глобалізованому світі.

Автор майстерно поєднує в книзі ґрунтовні наукові знання з доступним викладом, роблячи її цікавою як для фахівців-лінгвістів, так і для широкого кола читачів, які цікавляться українською мовою та культурою.

Демська щедро використовує приклади з текстів різних епох, що дозволяє читачам відчути динаміку розвитку мови та побачити, як вона відображає історичні події та культурні зрушення.

Важливою перевагою книги є її об’єктивність. Автор не уникає складних тем, таких як вплив російської мови на українську та мовні політики різних урядів.

«Українська мова. Подорож із Бад Емса до Страсбурга» – це не просто книга про мову, це розповідь про душу українського народу, про його стійкість та прагнення до свободи.

Ця книга безсумнівно стане цінним надбанням для будь-якої бібліотеки та обов’язково зацікавить всіх, хто хоче глибше зрозуміти українську мову та її місце в українській історії та культурі.

Ось деякі з ключових моментів, які роблять цю книгу такою цінною:

  • Глибоке та всебічне дослідження: Демська демонструє ґрунтовне знання української мови та її історії, спираючись на широкий спектр джерел.
  • Доступний виклад: незважаючи на наукову глибину, книга написана зрозумілою мовою, що робить її доступною для широкої аудиторії.
  • Багатий на приклади: автор використовує численні приклади з текстів різних епох, щоб проілюструвати ключові моменти розвитку мови.
  • Об’єктивність: Демська неупереджено досліджує складні мовні питання, уникаючи однобоких оцінок.
  • Історичний контекст: автор вдало вписує розвиток української мови в ширший контекст української історії та культури.
Також буде цікаво:   Чи варто в наш час читати книги

«Українська мова. Подорож із Бад Емса до Страсбурга» – це безцінний ресурс для всіх, хто хоче зрозуміти українську мову, її історію та її значення для українського народу.

Цю книгу можна придбати на сайті Vivat: https://vivat.com.ua/product/ukrainska-mova-podorozh-iz-bad-emsa-do-strasburha/


Орися Мар’янівна Демська — українська мовознавиця, доктор філологічних наук, професор, організаторка і перша голова Національної комісії зі стандартів державної мови (в лютому 2020 — 9 лютого 2022), Великий Вчитель Української академії лідерства, член Комісії з питань найменувань Київської міської державної адміністрації, експерт у сфері науки, мовної політики та культури.