Протягом останніх років податкові спори є переважаючою категорією арбітражних суперечок. Дана категорія суперечок має свої відмінні риси.

По-перше, податкові спори виникають, як правило, за результатами камеральних або виїзних податкових перевірок.
По-друге, для податкових спорів обов’язковою є процедура досудового врегулювання.
По-третє, ініціація податкового спору, як і досудове врегулювання, строго регламентоване законом.

Досудове врегулювання спорів

Процес досудебное урегулирование налоговых споров  може починатися ще на стадії податкової перевірки. На цьому етапі платник податків може отримувати консультації як з питань самої процедури перевірки, так і з питань, пов’язаних з об’єктами перевірки. Після складання акту платник податків має право подати свої заперечення.

Досудове врегулювання спорів не варто недооцінювати, оскільки на цій стадії важливо аргументовано викласти позицію, побудувавши її на допустимих доказах, що дозволить грунтовніше підготуватися до можливого судового розгляду. З 2009 року до справ про притягнення (відмову в залученні) до податкової відповідальності застосуємо обов’язковий досудовий порядок їх вирішення. Тому платник податків, який за результатами податкової перевірки був притягнутий до податкової відповідальності, зобов’язаний оскаржити дане рішення у вищестоящому податковому органі.

Досудове врегулювання спорів включає в себе наступні послуги:

Підготовка заперечень на акт перевірки;
Підготовка скарги на рішення про притягнення до податкової відповідальності;
Розробка доказової бази;
Захист інтересів клієнта в податкових органах.

Тільки після цього, в разі не згоди з остаточним рішенням щодо податкового спору, платник податків має право звернутися до суду за захистом своїх прав.

Досудове врегулювання спорів стало найважливішою стадією дозволу податкового спору.

Податкові спори – судове врегулювання

Після дотримання обов’язкового досудового порядку врегулювання спору, а також по іншим категоріям податкових суперечок, які не пов’язані із залученням особи до податкової відповідальності (наприклад, відмова в наданні податкового вирахування), платник податків має право звернутися до суду з оскарженням дій (бездіяльності), а також рішень податкового органу. На даній стадії податкові спори вирішуються по процесуальним нормам Арбітражно-процесуального кодексу України або Цивільно-процесуального кодексу України, в залежності від правового статусу заявника.

 

Також буде цікаво:   Ювелірні вироби від Prykrasy.com