Авторське право – це юридичний термін, пов’язаний з використанням творів науки, літератури або мистецтва. Він використовується для опису прав, які мають автори на свої твори. Авторське право поширюється як на оприлюднені, так і на не оприлюднені твори, існуючі в будь-якій формі (письмовій, усній та інш.). Виникає логічне питання: що саме охоплюється авторським правом і що не підпадає під цю категорію? Ми наведемо короткий список об’єктів авторського права:

 • Літературні, драматичні та сценарні твориМузичні твори, у тому числі без тексту
 • Хореографічні твори та пантоміми
 • Твори образотворчого мистецтва (скульптура, графіка, дизайн, фотографія, комікси та інше)
 • Похідні твори (переклади, реферати, анотації, огляди, аранжування та інші переробки творів)
 • Аудіовізуальні твори (кіно-, теле-, відеофільми та інше)
 • Твори архітектури, містобудування
 • Програми для електронно-обчислювальних машин
 • Складові твори (енциклопедії, збірки, антології та інше)

Об’єктами авторського права не є: ідеї, концепції, методи, системи, відкриття, факти, мови програмування. Також авторське право не поширюється на державні символи та знаки, народну творчість, інформаційні (новинні) повідомлення.

Майнові і немайнові права автора

Слід розрізняти майнові та немайнові права автора.

До немайнових прав відносяться:

 • право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

До майнових прав відносяться:

 • виключне право на використання твору;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Саме на підставі виникнення майнових прав автор має можливість отримувати винагороду за використання свого твору. Закон встановлює термін дії майнових прав автора протягом усього життя автора і 70 років після його смерті (винагороду за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці). Немайнові права автора охороняються безстроково.

Яким документом засвідчується авторське право?

Авторське право засвідчується Свідоцтвом, що видається Державною службою інтелектуальної власності.

Чому необхідно реєструвати авторські права?

Хоча зареєстровані та незареєстровані твори, згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» охороняються однаково, реєстрація авторського права на твір дає можливість отримати свідоцтво, яке підтверджує належність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання твору, тощо.

Види реєстрацій:

 • Реєстрація авторського права авторів на твір.
 • Реєстрація договорів про передачу (відчуження) майнових прав на твір.

Як зареєструвати авторське право: процедура та особливості

Як зазначається на сайті Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, реєстрація авторського права на твір не є обов’язковою і її наявність не впливає на виникнення у автора прав на його твір. Адже авторське право виникає з моменту створення твору і вираження його в матеріальному або на матеріальному носії. Ці положення відображені у національному законодавстві, зокрема, у пункті другому статті 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон).

Зазначені підходи стосовно необов’язковості державної реєстрації авторського права на твір для виникнення у автора прав на нього є вихідними для теорії авторського права в цілому. Вони закріплені у Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів (п. 2 ст.5).

Також буде цікаво:   Сонячні затемнення в Україні до 2100 року

При тому, що реєструвати авторські права на твір не обов’язково, авторові у багатьох випадках важливо подбати про фіксацію дати створення свого твору. Адже недооцінка цього моменту в майбутньому може ускладнити авторові захист своїх прав на власний твір. Тому одним із засобів фіксації дати створення твору є його реєстрація та депонування – процес організованого зберігання.

Реєстрація та необхідні документи

Існують такі види реєстрацій:

 1. Реєстрація авторського права на твір
 2. Реєстрація авторського права на службовий твір
 3. Реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір:
 • Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір
 • Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору
 • Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору

Право на твір

Для реєстрації авторських прав на твір необхідно подати заявку, яка складається з наступних документів:

 • заява, викладена українською мовою, що складається за формою затвердженою Державною службою інтелектуальної власності;
 • примірник твору (у матеріальній формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);
 • документ, що свідчить про факт i дату оприлюднення твору (за наявності);
 • документ або копія документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права, або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 • документ про сплату збору за оформлення i видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує наявність пільг;
 • довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою;
 • документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора).

Особливості

До заяви на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму, крім зазначених документів, додається настанова щодо використання програми.

До заяви на реєстрацію авторського права на базу даних, крім зазначених документів, додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних.

До заяви на реєстрацію авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва, крім зазначених документів, додається анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики параметри, час і місце створення.

Заява підписується автором або особою, яка має авторське право.

До заявки на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім зазначених матеріалів, додається й документ, що підтверджує належність майнових прав на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (ст. 429 Цивільного кодексу України).

Для реєстрації договору, який стосується авторських прав на твір, необхідно подати заявку, яка складається з наступних документів:

 • заяву (викладену українською мовою, що складається за встановленою формою);
 • примірник твору (у формі, визначеній пунктами 3, 15 Порядку);
 • примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір (відповідно до ст.31 Закону), або примірник авторського договору про передачу права на використання твору (відповідно до ст. 32, 33 Закону);
 • документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за необхідності);
 • документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації договору;
 • довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

Фахівці Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності мають досвід у процедурах із набуття правової охорони тими чи іншими об’єктами прав інтелектуальної власності, у тому числі об’єктами авторського права.

Тривалість такої процедури в Україні складає 1 місяць.