Написання курсової роботи – творчий і кропіткий процес, який вимагає відповідних знань та часу. Головне в написанні курсової максимально розкрити тему: мінімум води й максимально корисної інформації. Є два варіанти: самостійно підготуватись, знайти всі матеріали, дослідити тему та написати, або звернутись по допомогу до експертів в навчанні – ОЦ «Курсовичок». Освітній центр надає консультаційну допомогу студентам на кожному етапі виконання студентського завдання.

Підготовка до написання курсової роботи

Написання курсової роботи складається з декількох етапів:

 1. Узгодження теми наукової роботи. В ході розмови з керівником варто звернути уваги на такі моменти: які ключові аспекти потрібно розкрити, наявність аналітичних даних, схем, графік здачі.
 2. План роботи: важливо продумати всі розділи, їх послідовність в роботі.
 3. Пошук інформації. Використання матеріалу із різних джерел.
 4. Аналіз та сортування інформації.
 5. Написання вступу, основної частини та висновку курсової роботи. Всі частини пишуться у відповідній послідовності.
 6. Перевірка тексту на можливі помилки.

Отже, написання курсової роботи – це багатоетапний процес, кожний етап якого потребує детального аналізу.

Правила написання вступу до курсової роботи

Особлива увага звертається на написання вступу. Це ключова частина до курсової роботи. Введення пишеться ще до початку основної частини: відразу після збору матеріалу. У вступі необхідно відобразити основну думку, що буде розкриватися, вивчатися та аналізуватися. В даній частині важливо коректно описати об’єкт та предмет дослідження.

 • Об’єкт – чому саме присвячена робота.
 • Предмет – особливості дослідження об’єкта.

Як правило, об’єкт дослідження в декілька раз ширше за предмет, а сам предмет – вузькіша сфера.

Додатково визначається ціль дослідження, проблеми, а також завдання. Чітко формуються конкретні кроки, за допомогою яких буде досягнута ціль.

Обсяг вступу не повинен перевищувати двох аркушів формату А4, а по часу зачитування – не більше 5-7 хв.

В цілому структура курсової роботи складається з кількох частин: введення, основна частина, висновок, додатки та список використаної літератури. Дуже важливо дотримуватися такої послідовності.

Таким чином, студентська робота – це науковий аналіз, праця студента, де він аналізує, висловлює свою думку. Саме висновок являється тим розділом, де потрібно висловити свою думку стосовно теми, яка досліджувалася.

Основні вимоги до оформлення курсової роботи

Розглянемо основні методичні вимоги до оформлення курсової роботи. При неправильному оформленні викладач може повернути на доопрацювання. Варто розуміти, що важливий не тільки грамотний текст, але й оформлення. Ось тому рекомендується дотримуватися таких параметрів:

 • Формат написання – А4.
 • Відступи: 2 см з усіх сторін, або 3 см праворуч і 1 см зліва, а також по 2 см зверху і низу.
 • Шрифт написання: Times New Roman, розмір -14.
 • Інтервал між рядами – полуторний.
Також буде цікаво:   Busfor.ua – максимально удобная покупка билетов на автобус по Украине и за рубеж

Саме дотримання таких вимог дозволяє охайно оформити курсову роботу. Курсова робота оцінюється по зовнішньому вигляді та по змісту. Якщо виникли проблеми в написанні, можлива допомога у виконанні курсової роботи від професіоналів, що гарантує високу оцінку.